Skip to content

Prawny

DOGCHA LLC, adres 2105 Vista Oeste St Nw Suite E – 1160 Albuquerque, Nowy Meksyk 87120, nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego, niewłaściwego lub nielegalnego wykorzystania informacji pojawiających się na stronie internetowej WWW.DOGCHA.COM

Z ograniczeniami określonymi w prawa DOGCHA LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z braku prawdziwości, integralności, aktualizacji i precyzji danych lub informacji zawartych na jej stronach internetowych.

Treść i informacje nie są wiążące dla DOGCHA LLC ani nie stanowią opinii, porad ani porad prawnych jakiegokolwiek rodzaju, ponieważ jest to jedynie usługa oferowana w celach informacyjnych i informacyjnych.

Strona internetowa WWW.DOGCHA.COM może zawierać linki do innych stron osób trzecich, nad którymi DOGCHA LLC nie ma kontroli. Dlatego DOGCHA LLC nie może ponosić odpowiedzialności za treści, które mogą pojawiać się na stronach osób trzecich.

Teksty, obrazy, dźwięki, animacje, oprogramowanie i reszta treści zawartych na tej stronie są wyłączną własnością DOGCHA LLC lub jej licencjodawców. Wszelkie działania związane z transmisją, dystrybucją, cesją, powielaniem, przechowywaniem lub całkowitą lub częściową komunikacją publiczną muszą mieć wyraźną zgodę DOGCHA LLC

Ponadto, aby uzyskać dostęp do niektórych usług, które DOGCHA LLC oferuje za pośrednictwem strony internetowej, należy podać pewne dane osobowe . Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem osób informujemy tych danych, które wypełniając te formularze, Twoje dane osobowe będą włączane i przetwarzane w plikach DOGCHA LLC w celu świadczenia i oferowania naszych usług, a także informowania Cię o ulepszeniach serwisu. Informujemy również o możliwości skorzystania z prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu bezpłatnie, wysyłając e-mail na adres INFO@DOGCHA.COM lub pod adresem 2105 Vista Oeste St Nw Suite E – 1160 Albuquerque , Nowy Meksyk 87120